Victor Verhoeven was tot zijn overlijden op woensdag 28 januari 2015 corporatiedirecteur. Bij Pré Wonen en daarvoor bij Portaal. Hij deed dat lang genoeg om te weten waar volkshuisvesting echt over gaat. En kort genoeg om zich nog te verbazen. Victor vond dat mensen een goed leven verdienen. Dat ze kansen moeten krijgen maar ze ook moeten benutten. Hij wilde daar een bijdrage aan leveren. Door goed wonen bereikbaar te maken voor mensen met een bescheiden inkomen. En ook voor de écht kwetsbaren onder ons, die door treurige omstandigheden gedwongen zijn plotseling huis en haard achter te laten.

De vraag is of en hoe sociale huisvesters in deze tijd hun werk voort kunnen zetten. Kan het beter? Moet het anders? Is het nog wel nodig? Volgens Victor Verhoeven moeten we vastgeroeste verhoudingen en traditionele onderhandelingsposities achter ons laten en op zoek gaan naar échte gezamenlijkheid. Hij was benieuwd naar uw verhaal voor volkshuisvesting. Daarom bestaat sinds december 2015 victorverhoeven.nl. Ook nu – na Victor’s vroegtijdige dood – blijft uw gedachte, idee, wens of visie van harte welkom.

Schrijf het op! Hier >